Transakcje kapitałowe, fuzje i przejęcia

Zazwyczaj wszystko zaczyna się od pomysłu. Jego wdrożenie wymaga jednak pozyskania odpowiedniego finansowania. Inwestycje kapitałowe umożliwiają realizację innowacyjnych projektów, napędzających rozwój współczesnej gospodarki i zmiany otaczającego nas świata, dając inwestorom szanse na ponadprzeciętne zyski.

Na co dzień doradzamy funduszom private equity i venture capital w tworzeniu portfela inwestycyjnego i zarządzaniu ryzykami związanymi z realizowanymi inwestycjami. Pracujemy również ze start-upami, wspierając przy doborze optymalnej formy finansowania oraz struktury przedsięwzięcia. Prawnicy naszej kancelarii pełnili wiodące role w procesach restrukturyzacji rozbudowanych grup kapitałowych tworząc lub optymalizując skomplikowane struktury korporacyjne.

Dzięki ścisłej i długoterminowej współpracy zarówno z aktywnymi inwestorami, jak i podmiotami poszukującymi finansowania, doskonale rozumiemy ich oczekiwania i obawy. Wiemy też, że w razie konfliktu największym przegranym będzie ich wspólny interes. Dostarczane przez nas rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę całego procesu i sprawne zamknięcie transakcji, w sposób ograniczający do minimum ryzyko wystąpienia sporów między stronami, z dbałością o ich harmonijną współpracę w przyszłości.

Doradzamy w zakresie:

  • wyboru formy i struktury finansowania,

  • przygotowania dokumentacji przedtransakcyjnej, w tym prezentacji organizacyjnych i prawnych aspektów przedsięwzięcia,

  • opracowania struktury transakcji i jej planowanego przebiegu,

  • przygotowania i przeprowadzenia badania due diligence,

  • negocjowania warunków transakcji,

  • przygotowania dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umów inwestycyjnych, umów sprzedaży akcji lub udziałów, umów regulujących warunki współpracy po zamknięciu transakcji,

  • opracowania sposobu wyjścia z inwestycji.