Łukasz Łyszczarek

Radca prawny, partner

tel.: +48 501 407 242        |        lukasz.lyszczarek@plw.legal

Łukasz Łyszczarek jest radcą prawnym specjalizującym się w obsłudze prawnej fuzji i przejęć, prawie spółek handlowych i papierów wartościowych oraz restrukturyzacji grup kapitałowych. Doradza w transakcjach kapitałowych, w szczególności w obszarach usług finansowych oraz nowych technologii.

W swojej praktyce prowadził projekty obejmujące pozyskiwanie finansowania kapitałowego i dłużnego, w tym w ramach prywatnych lub publicznych ofert papierów wartościowych, a także procesy sekurytyzacji oraz transakcje przekształcenia, podziału i sprzedaży przedsiębiorstw. Doradzał przy przedsięwzięciach we wstępnej fazie rozwoju (start-up) w zakresie zapewnienia finansowania i optymalizacji struktury organizacyjnej, a także funduszom venture capital i private equity w realizowanych przez nie inwestycjach. Wspiera również spółki publiczne, w szczególności w zakresie wykonywania obowiązków informacyjnych. Doświadczenie zdobywał współpracując z jedną z czołowych polskich grup kapitałowych prowadzącą działalność w zakresie usług finansowych, a także w renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej.

Łukasz jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski i Chicago-Kent College of Law oraz podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu.

  • doradzał Pilab S.A.w prywatnej emisji akcji o łącznej wartości 21 mln zł,
  • reprezentował ZMorph sp. z o.o. w transakcji pozyskania finansowania dłużnego i kapitałowego o łącznej wartości 3 mln zł,
  • doradzał w procesie sprzedaży spółki e-Prototypy S.A. na rzecz Materialise NV,
  • doradzał w procesie podziału czołowej firmy leasingowej,
  • prowadził proces łączenia czterech spółek z grupy kapitałowej czołowego dostawcy usług księgowych i pośrednictwa finansowego.

obszary praktyki

  • Transakcje kapitałowe, fuzje i przejęcia.

  • Instytucje finansowe i rynki kapitałowe.