Łukasz Martyniec

doradca sukcesyjny, prawnik

tel.: +48 604 968 609        |        lukasz.martyniec@plw.legal

Łukasz Martyniec jest prawnikiem, doradcą sukcesyjnym, wykładowcą. Specjalizuje się w doradztwie dla firm oraz rodzin w zakresie sukcesji międzypokoleniowej oraz planowania spadkowego. Opracowuje kompleksowe plany sukcesyjne dla firm rodzinnych oraz plany awaryjne dla firm nierodzinnych.

Posiada 12-letnie doświadczenie praktyczne w sukcesji. W związku z tematem sukcesji przeprowadził osobiście powyżej 1000 spotkań konsultacyjnych w firmach rodzinnych i nierodzinnych. Uczestniczył w skonstruowaniu oraz wprowadzeniu w życie przeszło 250 planów sukcesji obejmujących sytuację prywatną i biznesową Klienta, na wszystkich istotnych płaszczyznach prawnych, finansowych i organizacyjnych. Jako wykładowca przeprowadził szkolenia z zakresu sukcesji dla największych towarzystw ubezpieczeniowych, banków i organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Przeszkolił ponad 5.500 doradców finansowych, kilkuset radców prawnych, współorganizował około 400 konferencji, seminariów oraz szkoleń dla biznesu, w których wzięło udział ponad 8.000 osób będących w większości właścicielami firm z sektora MSP. Wykładowca i ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego w Poznaniu oraz Europejskiej Akademii Planowania Finansowego EAFP w Warszawie. Obecnie występuje w roli konsultanta społecznego w pracach nad zmianami prawa dotyczącego sukcesji prowadzonych przez Ministerstwo Rozwoju.

  • Opracował koncepcję zarządzania majątkiem i biznesem w procesie zmiany międzypokoleniowej w firmie rodzinnej działającej w ramach sp. z o.o. sp.k. Opracował, wynegocjował i wdrożył podział majątku pomiędzy gałęzie rodowe w oparciu o indywidualne preferencje oraz relacje właścicielskie. Stworzył oraz zabezpieczył strefę seniora. W ramach tego zlecenia zostały zmienione umowy spółek oraz testamenty dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny. Opracowano zasady Ładu Rodzinnego, także na płaszczyźnie podatkowej i finansowej. Stworzony i wdrożony został projekt Konstytucji Rodzinnej, wraz z dokumentami około konstytucyjnymi – w tym harmonogramem wykonawczym planu sukcesji.
  • Doradzał na rzecz spółki z o.o. z branży handlowej,  o wartość ok. 30.000.000 zł. W ramach tego projektu opracował m.in. testament główny właściciela wraz z dostosowaniem umowy spółki z o.o. do stanu właścicielskiego po realizacji testamentu, z uwzględnieniem relacji oraz układu sił pomiędzy przyszłymi wspólnikami. Zastosowano wykup menedżerski poprzez zaangażowanie kapitałowe dyrektora zarządzającego, osoby spoza najbliższej rodziny. Dodatkowo w testamencie uregulowano sposób podziału majątku ulokowanego poza firmą. Uzupełnienie stanowił plan finansowy obejmujący koszty realizacji testamentu (podatki spadkowe oraz zachowki) wraz z doborem konkretnych produktów finansowych.
  • Doradzał na rzecz spółki z o.o. z branży produkcyjnej, składającej się z trzech wspólników, będącej firmą nierodzinną. W zakresie realizacji zlecenia zabezpieczona została działalność spółki na wypadek śmierci jednego ze wspólników. Dobrano narzędzia prawne w oparciu o zapis w umowie spółki oraz testamenty (uwzględniające przy okazji kwestie rodzinne i majątkowe). Zabezpieczone zostały źródła finansowania spłaty po 3.000.000 zł na każdego ze wspólników, jak również dokonano zabezpieczenia kwestii podatkowych. Opracowano także plan wyjścia ze spółki najstarszego wspólnika w perspektywie 7 lat oraz zabezpieczono finansowanie.  

obszary praktyki

  • Doradztwo sukcesyjne
  • Prawo rodzinne i praw spadkowe