Marcin Bieliński

Radca Prawny

tel.: +48 508 072 918        |        marcin.bielinski@llw.law

Marcin Bieliński jest radcą prawnym z doświadczeniem w obsłudze banków, instytucji finansowych, fintechów, giełd kryptowalut oraz startup’ów związanych z branżą nowych technologii i ecommerce. Marcin specjalizuje się w prawie usług płatniczych (PSD II, PAD, EMD), prawie bankowym, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy (AML IV), regulacjach konsumenckich (CRD, kredyt konsumencki, klauzule abuzywne, praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumenta) oraz prawie autorskim i prawie nowych technologii.

Marcin doradzał wielu podmiotom z branży finansowej i fintech przy negocjowaniu umów wdrożeniowych i utrzymaniowych kluczowych systemów. Doradzał prawnie przy opracowaniu oferty produktowej i procesów onboardingowych dla podmiotów z branży bankowej, usług płatniczych, faktoringowej, wymiany walut (kantory internetowe), najmu i leasingu samochodów. Opracowywał również dla tych podmiotów pełną dokumentację prawną (umowy, regulaminy, cenniki, wnioski i oświadczenia).

Marcin zajmował się również doradztwem przy wdrażaniu w sektorze finansowym wielu regulacji przyjętych w ciągu kilku ostatnich lat (PSD, PSD II, AML IV, kredyt konsumencki, RODO, CRS, FATCA, PAD, MIFID II, PRIIP, STIR, Split Payment itp.).

Brał aktywny udział w procesach licencyjnych dla podmiotów z branży płatniczej, w tym krajowych instytucji płatniczych i małych instytucji płatniczych.

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobył w renomowanych kancelariach oraz jako prawnik czołowej polskiej grupy kapitałowej prowadzącej działalność w zakresie usług finansowych. Obsługę prawną prowadzi w języku polskim i języku angielskim.

W swojej praktyce Marcin doradzał, między innymi, w następujących projektach:

  • wdrażał nowe regulacje w kilku podmiotach z branży finansowej (w tym opracowywał zmianę dokumentacji, pomagał w opracowaniu procesów i procedur wewnętrznych oraz doradzał przy wprowadzaniu zmian w systemach informatycznych, wymuszonych przez zmiany regulacyjne).
  • doradzał przy tworzeniu platformy finansowania społecznościowego (social lending), w tym przy opracowywaniu i optymalizacji procesów związanych z jej funkcjonowaniem.
  • doradzał w negocjacjach umów wdrożeniowych i umów utrzymaniowych głównego systemu informatycznego dla kilku podmiotów z branży finansowej.
  • opracował pełną dokumentację produktową dla jednego z polskich banków oraz dla instytucji płatniczych dotyczącą usług płatniczych, kredytu konsumenckiego, kredytu dla przedsiębiorców, lokat strukturyzowanych.
  • brał udział w postępowaniach przed organami administracji, w tym w postępowaniach przed UOKiK i KNF.