Piotr Talik

radca prawny

tel.: +48 602 457 436        |        piotr.talik@plw.legal

Piotr Talik jest prawnikiem i ekonomistą specjalizującym się w bieżącej obsłudze instytucji finansowych, w szczególności banków oraz firm inwestycyjnych. Doradza przy tworzeniu i wprowadzaniu produktów bankowych oraz usług maklerskich przez instytucje finansowe. Zajmuje się funkcjonowaniem rynków finansowych i nadzoru finansowego. Zapewnia wsparcie w implementacji regulacji europejskich i międzynarodowych w działalności instytucji finansowych.

W swojej praktyce reprezentował dom maklerski oraz bank komercyjny przed Komisją Nadzoru Finansowego w postępowaniach dotyczących działalności statutowej tych podmiotów oraz w postępowaniach przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. i Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Z perspektywy klientów tych instytucji przygotowywał analizy i rekomendacje. Organizował i przeprowadzał procesy pozyskiwania kapitału dla przedsiębiorstw w formie kredytu, emisji akcji, obligacji lub przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowo-prawnych. Zajmuje się planowaniem utrzymania ciągłości działania przez przedsiębiorców. Doradza również spółkom publicznym, w zakresie relacji inwestorskich oraz wypełniania przez nich obowiązków wynikających z przepisów dotyczących informacji poufnych. Swoje doświadczenie zdobywał współpracując z domem maklerskim oraz bankiem, które należą do czołowej polskiej grupy kapitałowej prowadzącej działalność na polskim i zagranicznym rynku finansowym. Ponadto współtworzył najbardziej dynamicznie rozwijającą się spółkę faktoringową na rynku faktoringowym w Polsce.

Piotr ukończył prawo na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz ekonomię na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ponadto jest absolwentem Podyplomowych Studiów Bankowości Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowych Studiów z Zarządzania Procesowego Akademii Leona Koźmińskiego. Włada biegle językiem angielskim. Jest  radcą prawnym i członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

  • stworzył regulacje prawne dla klientów w związku z wprowadzeniem usług forexowych przez dom maklerski,
  • zbudował współpracę z kluczowym kontrahentem, co zwiększyło przychody klienta o 25%,
  • zaprojektował 14 nowych produktów oraz usług faktoringowych i windykacyjnych,
  • zorganizował i zrealizował programy emisji obligacji dla banku na kwotę 500 mln zł,
  • przeprowadził emisje obligacji firmy faktoringowej na kwotę 35 mln zł.

obszary praktyki

  • Prawo rynku finansowego i kapitałowego.

  • Prawo umów.

  • Prawo spółek.