Business Navigator

czyli wspólnie przez codzienne problemy

Korzystanie podczas bieżącej działalności z profesjonalnej pomocy prawnej świadczy o świadomym zarządzaniu ryzykami prawnymi w firmie występującymi w działalności gospodarczej zawsze, bez względu na to czy jesteś micro, czy też dużym przedsiębiorcą. Jest to przejaw świadomego zarządzania i chęci przeciwdziałania mogącym się pojawić niebezpieczeństwom prawnym. Działania prewencyjne zapobiegają także konieczności korzystania z prawnika w krytycznych sytuacjach, kiedy często jest już trudno o wyłącznie korzystne rozwiązania. W dłuższym terminie jest to rozwiązanie najbardziej optymalne, często dużo tańsze, aniżeli reagowanie w kryzysowych sytuacjach.

Business Navigator to usługa pozwalająca nam uczestniczyć w codziennym funkcjonowaniu firmy naszego Klienta. Doradzamy w sprawach związanych z bieżącą działalnością, pomagamy w rozwiązywaniu pojawiających się problemów, wyznaczamy kierunki działania, wskazujemy dostępne rozwiązania. Nawigujemy w codziennym funkcjonowaniu każdego przedsiębiorstwa. Uczestniczymy w jego rozwoju. Dzięki stałej i bieżącej obsłudze poznajemy specyfikę branży Klienta oraz tego jak funkcjonuje. Ta wiedza pozwala nam na najbardziej efektywne doradztwo, w wyniku którego Klient ma zapewnioną stałą asystę prawną, co bezpośrednio przekłada się na bezpieczeństwo prowadzonej działalności.

Co dostarczamy w ramach Business Navigator ?

  • zapewniamy profesjonalnie, bieżące wsparcie w toku codziennej działalności przedsiębiorców,
  • umożliwiamy kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty z dedykowanymi prawnikami, którzy zapewniają natychmiastową pomoc w pojawiających się problemach prawnych,
  • wskazujemy kierunki działania oraz propozycje rozwiązań,
  • przygotowujemy pisma, wnioski oraz umowy, na prośbę Klienta uczestniczymy w prowadzonych spotkaniach lub negocjacjach,
  • opracowujemy strategie postępowań sądowych, przygotowujemy pozwy lub wnioski, reprezentujemy Klientów w postępowaniach sądowych, egzekucyjnych oraz zabezpieczających.