Gaming i IT

Żyjemy w świecie nowych technologii, otacza on nas na co dzień, stykamy się z nim na każdym kroku. Dla nas jest to środowisko naturalne. Dostrzegamy, w jak istotnym stopniu nowe rozwiązania informatyczne i technologiczne stają się motorem rozwoju gospodarek i ludzkości. Doradzając, bierzemy w tym czynny udział.

Doskonale rozumiemy procesy zachodzące w organizacjach i wpływ, jaki na ich przebieg mają rozwiązania informatyczne i technologiczne. Dzięki temu nasz udział w przedsięwzięciach poza doradztwem prawnym, obejmuje również wsparcie w zakresie dostosowania efektów prowadzonych prac do potrzeb biznesowych odbiorcy.

Uczestniczyliśmy w realizacji projektów informatycznych na różnych etapach, począwszy od opracowania wymagań biznesowych i specyfikacji, przez negocjacje umów, po wdrożenie wybranych rozwiązań, reprezentując zarówno zamawiających, jak i dostawców. Zapewniamy profesjonalne wsparcie w zakresie ochrony praw do oprogramowania, wynalazków i innych innowacyjnych rozwiązań.

Wspieramy w zakresie:

  • opracowania i wdrożenia strategii ochrony praw własności intelektualnej,
  • przygotowania oraz negocjowania umów wdrożeniowych, outsourcingowych, serwisowych oraz SLA,
  • przygotowania oraz negocjowania umów przenoszących prawa własności intelektualnej, umów licencyjnych oraz umów o zachowanie poufności,
  • reprezentacji w postępowaniach spornych związanych z naruszeniami praw autorskich, w tym do oprogramowania, praw do domen internetowych, praw do nazwy lub znaków towarowych oraz czynów nieuczciwej konkurencji związanych z własnością intelektualną,
  • wdrożeń systemów informatycznych,
  • prowadzenia audytów prawnych w zakresie własności intelektualnej (utwory pracownicze, weryfikacja umów licencyjnych lub umów przenoszących autorskie prawa majątkowe).