Ochrona danych osobowych

Przetwarzanie danych to nieodłączny element życia gospodarczego. Codziennie mamy do czynienia z wykorzystaniem, udostępnianiem lub archiwizowaniem danych dotyczących klientów, kontrahentów lub pracowników. Dostęp do określonych danych osobowych stwarza nowe możliwości dla firm, kreując nowe usługi oraz optymalizując koszty. To wszystko jednak rodzi poważne ryzyka prawne, finansowe, a nawet karne, w przypadku niezastosowania właściwych rozwiązań.

Ochrona danych osobowych w rozbudowanych grupach kapitałowych lub w przypadku outsourcingu usług, to obszary, w których posiadamy duże doświadczenie wynikające z długoletniej obsługi tego rodzaju podmiotów. Dostarczamy kompleksowe rozwiązania z zakresu przetwarzania danych osobowych zarówno w projektach IT, czy też przedsięwzięciach z zakresu e-commerce, jak również w związku z dystrybucją produktów i usług finansowych. Wspieramy również małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność w innych branżach w celu zapewnienia zgodności przetwarzania danych z obowiązującymi regulacjami oraz ochrony przed ryzykami związanymi z ich naruszeniem.

Doradzamy w zakresie:

  • przeprowadzania audytów zgodności praktyk biznesowych (data flow) z prawem ochrony danych osobowych i sporządzania rekomendacji

  • sporządzania dokumentacji zbiorów danych osobowych oraz dokonywania ich zgłoszeń

  • sporządzania analiz i opinii dotyczących zagrożeń związanych z przetwarzaniem danych,  ryzykiem naruszeń przepisów dotyczących ich ochrony oraz dopuszczalnego zakresu przetwarzania danych w celu realizacji zamierzeń biznesowych

  • wsparcia podmiotów nadzorowanych na rynkach finansowych w regulacyjnych aspektach outsourcingu

  • opracowywania umów dotyczących wykorzystania danych osobowych oraz przygotowywania pełnej dokumentacji ich przetwarzania oraz procedur związanych z outsourcingiem

  • reprezentowania Klientów przed organami administracji w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz bezpieczeństwem informacji (GIODO, KNF)