Private equity i venture capital

Zazwyczaj wszystko zaczyna się od pomysłu. Jego wdrożenie wymaga jednak pozyskania odpowiedniego finansowania. Inwestycje kapitałowe umożliwiają realizację innowacyjnych projektów, napędzających rozwój współczesnej gospodarki i zmiany otaczającego nas świata, dając inwestorom szanse na ponadprzeciętne zyski.

Na co dzień doradzamy funduszom private equity i venture capital w zakresie ustalania struktury organizacyjnej, procesach uzyskania stosownych zezwoleń i innych kwestiach regulacyjnych, a także w procesie pozyskiwania kapitału. Przede wszystkim jednak wspieramy w realizowanych przez fundusze transakcjach w ramach tworzeniu portfela inwestycyjnego i zarządzaniu ryzykami związanymi z realizowanymi inwestycjami.

Dzięki ścisłej i długoterminowej współpracy zarówno z aktywnymi inwestorami, jak i podmiotami poszukującymi finansowania, doskonale rozumiemy ich oczekiwania i obawy. Wiemy też, że w razie konfliktu największym przegranym będzie ich wspólny interes. Dostarczane przez nas rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę całego procesu, od przygotowania transakcji inwestycyjnej, przez jej dokonanie i nadzór nad realizacją obowiązków stron, aż po wyjście z inwestycji, w sposób ograniczający do minimum ryzyko wystąpienia sporów między stronami, z dbałością o ich harmonijną współpracę.

Doradzamy w zakresie:

  • struktury organizacyjnej funduszu

  • określenia praw i obowiązków zarządzającego i inwestorów

  • w postępowaniach o uzyskanie stosownych zezwoleń i innych kwestiach regulacyjnych

  • wyboru formy i struktury finansowania oraz procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych

  • przygotowania i przeprowadzenia badania due diligence

  • opracowania optymalnej struktury transakcji i jej planowanego przebiegu

  • reprezentacji w negocjacjach

  • przygotowania dokumentacji transakcyjnej, w szczególności umów inwestycyjnych, umów sprzedaży akcji lub udziałów, umów wspólników

  • nadzoru nad wykonaniem obowiązków określonych w dokumentacji inwestycyjnej

  • opracowania struktury i obsłudze transakcji wyjścia z inwestycji