Startupy

Realizacja każdego innowacyjnego projektu wymaga odpowiedniego finansowania. Dla jego pozyskania, zarówno w fazie zalążkowej, jak i w kolejnych etapach rozwoju niezbędne jest osadzenie przedsięwzięcia we właściwej strukturze organizacyjnej i prawnej, zapewniającej bezpieczeństwo oraz harmonijną współpracę wszystkich zaangażowanych stron.

Nasze wsparcie dedykowane jest osobom rozpoczynającym realizację opracowanych przez nie pomysłów i idei biznesowych. Wiemy, jak wielkiego zaangażowania wymaga rozwój technologii stosowanych w oferowanych produktach lub usługach, pozyskiwanie pierwszych klientów jak i poszukiwanie inwestorów. Dlatego oferujemy przygotowanie ram prawnych przedsięwzięcia stanowiących podstawę dalszego jego rozwoju, od ochrony praw własności intelektualnej, przez opracowanie struktury korporacyjnej, sposobów finansowania i prezentacji inwestorskich, po negocjowanie umowy inwestycyjnej i doradztwo w zakresie realziacji jej postanowień.

Wieloletnia współpraca z inwestorami finansowymi i branżowymi pozwoliła nam dokładnie poznać ich oczekiwania, a także zidentyfikować obszary generujące największe ryzyka dla stron transakcji kapitałowych. Dzięki temu implementacja naszych rozwiązań pozwala na skrócenie czasu negocjacji i sprawne pozyskanie środków od potencjalnych inwestorów.

Opracowując plan działania – zarówno zakres usług, jak i koszty ich realizacji oraz strukturę płatności – dostosowujemy go aktualnego stanu rozwoju przedsięwzięcia, stawiając przede wszystkim na długoterminową współpracę.

Jak działamy i co dostarczamy ?

  • opracowujemy strukturę organizacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę potencjalne rynki dla oferowanych produktów lub usług oraz możliwości pozyskania finansowania,
  • przygotowujemy i wdrażamy strategię ochrony praw własności intelektualnej,
  • doradzamy w doborze struktury finansowania, z uwzględnieniem dostępnych form finansowania i instrumentów finansowych,
  • wspieramy w przygotowaniu prezentacji inwestorskich,
  • doradzamy w przeprowadzeniu procesu due diligence, w tym na zlecenie poszukującego finansowania (vendor due diligance), a także w przygotowaniu danych do badania (data room),
  • opracowujemy dokumentację transakcyjną,
  • wspieramy w negocjowaniu warunków inwestycji lub sprzedaży przedsięwzięcia,
  • doradzamy w zakresie opracowania ram prawnych produktów lub usług,
  • opracowujemy projekty umów dystrybucyjnych.