Aleksandra Oślizło

Aplikant radcowski

tel.: 663 400 384        |        aleksandra.oslizlo@llw.law

Aleksandra Oślizło jest aplikantem radcowskim specjalizującym się w obsłudze korporacyjnej, w tym spółek publicznych.

Dotychczasowa praktyka Aleksandry obejmuje bieżące wsparcie spółek kapitałowych w sprawach korporacyjnych oraz realizowanych przez nie emisjach papierów wartościowych. Wspiera klientów w realizowanych przez nich ofertach publicznych akcji, w tym realizowanych w ramach kampanii crowdfundingu udziałowego. Doradza ponadto w zakresie kształtowania warunków współpracy wspólników lub akcjonariuszy oraz w tworzeniu i wprowadzaniu programów motywacyjnych dla członków kluczowego personelu.

Aleksandra jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego. Posługuje się biegle językiem angielskim.