Jacek Lukasek

Radca prawny

tel.: 691 138 159        |        jacek.lukasek@llw.law

Jacek Lukasek jest radcą prawnym specjalizującym się w prowadzeniu spraw spornych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Specjalizuje się w procedurze cywilnej i administracyjnej.

Świadczy usługi windykacji wierzytelności obejmujące uczestnictwo w procesach w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spółki, skargi paulińskiej, składanie wniosków o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jak również prowadzenie postępowań karnych przeciwko dłużnikom.

Jacek Lukasek posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania przed sądami wszystkich kategorii uczestników procesu budowlanego – inwestorów, wykonawców, podwykonawców, projektantów i dostawców. Prowadził sprawy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy.

Obszar praktyki

Spory sądowe

Postępowania sądowoadministracyjne i administracyjne