Fuzje i przejęcia

Akwizycje innych podmiotów stanowią jedno z podstawowych działań rosnących organizacji, umożliwiając poszerzenie bazy produktowej, wejście lub wzmocnienie pozycji na danym rynku lub pozyskanie kluczowego personelu. Sprzedaż firmy jest istotnym procesem dla każdego prowadzącego ją przedsiębiorcy, a wyjście z inwestycji dla funduszu private equity/ venture capital, zdarzeniem decydującym o sukcesie jego funkcjonowania.

Wspierając zarówno aktywnych inwestorów jak przedsiębiorców rozważających strategiczne działania prowadzonych przez nich firm znamy i rozumiemy oczekiwania oraz ryzyka dotyczące każdej ze stron. Dzięki temu proponujemy konstruktywne rozwiązania usprawniające komunikację i pomagające przezwyciężać napotykane trudności, przyspieszając proces negocjacji oraz realizacji transakcji.

Klienci doceniają nasze zaangażowanie i umiejętność doboru optymalnej struktury dla skomplikowanych transakcji, wymagających innowacyjnego i zindywidualizowanego podejścia. Doradzając w procesach transakcyjnych wspieramy na każdym ich etapie, zaczynając od wstępnych analiz, przez badanie due diligence, opracowanie i negocjacje dokumentacji transakcyjnej, po uścisnął dłoni między stronami i zamknięcie transakcji.

W ramach naszego wsparcia:

  • przygotujemy firmę do przeprowadzenia zakładanej transakcji,
  • opracujemy strategię realizacji zakładanej transakcji oraz jej optymalną strukturę,
  • przeanalizujemy otoczenie prawne i regulacyjne,
  • przeprowadzimy badanie due diligence,
  • opracujemy i zweryfikujemy dokumentację transakcyjną,
  • będziemy reprezentować klienta w postępowaniu przed właściwymi urzędami w celu uzyskania wymaganych decyzji,
  • przygotujemy i będziemy wspierać w przeprowadzeniu procesu zamknięcia transakcji.