Rynki kapitałowe

System bankowy to krwioobieg gospodarki. Jej prawidłowe funkcjonowanie jest praktycznie niemożliwe bez dobrze działającego rynku kapitałowego.

Doradzamy alternatywnym spółkom inwestycyjnym, domom maklerskim oraz firmom leasingowym i pożyczkowym w zakresie tworzenia i dystrybucji produktów, postępowań przed organami nadzoru oraz obsłudze korporacyjnej. Doskonale znamy zasady funkcjonowania takich organizacji, ich potrzeby oraz oczekiwania. Dzięki temu proponujemy rozwiązania nie tylko dopasowane do indywidualnych wymagań, ale również innowacyjne.

Nasi prawnicy od wielu lat wspierają uczestników rynku kapitałowego, zarówno w obszarach emisji i oferowania papierów wartościowych, jak i inwestycji w spółki publiczne. Rozumiejąc potrzeby emitentów oraz oczekiwania inwestorów, doradzamy przy doborze odpowiedniej struktury transakcji oraz tworzeniu ram prawnych instrumentów finansowych.

Doradzamy w zakresie:

 • tworzenia produktów i usług finansowych, w szczególności z zakresu usług płatniczych, produktów inwestycyjnych oraz usług faktoringu,
 • opracowania ram procesów biznesowych związanych z oferowaniem usług finansowych,
  publicznych i prywatnych emisji instrumentów finansowych,
 • transakcji nabywania i zbywania instrumentów finansowych,
 • opracowania strategii pozyskiwania kapitału i ram prawnych oferowanych instrumentów finansowych,
 • wprowadzania instrumentów finansowych do obrotu,
 • wykonywania obowiązków informacyjnych spółek publicznych,
 • postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego lub innymi organami nadzoru,
 • restrukturyzacji zadłużenia wobec instytucji finansowych,
 • opracowania regulacji wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem instytucji finansowych i uczestników rynku kapitałowego.