Venture Capital

Jedną z wiodących specjalizacji zespołu kancelarii jest obsługa transakcji typu venture capital oraz private equity, w tym także inwestycji współfinansowych ze środków publicznych (PFR i NCBiR). Na co dzień doradzamy funduszom private equity i venture capital przy prowadzonych przez nich procesach inwestycyjnych w przedsięwzięcia typu start-up.

Dostarczane przez nas rozwiązania zapewniają kompleksową obsługę całego procesu inwestycyjnego, od przygotowania transakcji, przez jej dokonanie i nadzór nad realizacją obowiązków stron, aż po wyjście z inwestycji, w sposób ograniczający do minimum ryzyko wystąpienia sporów między stronami, z dbałością o ich harmonijną współpracę.