Jacek Lukasek

O mnie

Jacek Lukasek jest radcą prawnym specjalizującym się w prowadzeniu spraw spornych na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym. Specjalizuje się w procedurze cywilnej i administracyjnej. Świadczy usługi windykacji wierzytelności obejmujące uczestnictwo w procesach w przedmiocie odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za długi spółki, skargi paulińskiej, składanie wniosków o zakaz prowadzenia działalności gospodarczej jak również prowadzenie postępowań karnych przeciwko dłużnikom.

Doświadczenie

Jacek Lukasek posiada doświadczenie w zakresie reprezentowania przed sądami wszystkich kategorii uczestników procesu budowlanego – inwestorów, wykonawców, podwykonawców, projektantów i dostawców. Prowadził sprawy dotyczące solidarnej odpowiedzialności inwestora za zobowiązania generalnego wykonawcy.