Jędrzej Szymczyk, LL.M.

O mnie

Jędrzej Szymczyk jest radcą prawnym specjalizującym się obsłudze prawnej funduszy venture capital i private equity oraz podmiotów z branży nowych technologii, w szczególności w ramach realizowanych rund inwestycyjnych. Ponadto doradza w zakresie prawa rynku kapitałowego oraz w transakcjach fuzji i przejęć. W dotychczasowej praktyce wspierał fundusze venture capital oraz aniołów biznesu w realizowanych przez nich inwestycjach, w tym także przy rundach inwestycyjnych z uczestnictwem inwestorów zagranicznych (USA, Indie, Austria, Niemcy, Wielka Brytania). Uczestniczył w projektach inwestycji kapitałowych w przedsięwzięcia znajdujące się we wczesnej fazie rozwoju (start-up). Wpiera także fundusze venture capital z udziałem środków publicznych, w tym w ramach programów PFR Starter oraz BRIdge Alfa. Doświadczenie zawodowe zdobywał współpracując z czołową polską grupą kapitałową działającą na rynku usług finansowych, a także w kancelarii specjalizującej się w prawie własności intelektualnej z siedzibą w Chicago. Jędrzej jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego, a także Illinois Institute of Technology – Chicago Kent College of Law w Chicago, gdzie uzyskał tytuł LL.M. na kierunku International & Transnational Law. Włada biegle językiem angielskim. Jest członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu. Po godzinach pasjonat narciarstwa alpejskiego, wciąż czynny zawodnik. Jędrzej jest współzałożycielem Grupy Nartomaniak.pl.

Doświadczenie

W swojej praktyce Jędrzej doradzał, między innymi, w następujących transakcjach:

  • w ofertach publicznych akcji, w tym przy pierwszej w Polsce emisji akcji spółki amerykańskiej realizowanej w modelu crowdfundingu udziałowego,
  • w procesach tworzenia funduszy private equity i venture capital w zakresie (i) ustalania struktury organizacyjnej, (ii) określenia praw i obowiązków partnerów (iii) opracowania procedur pozyskiwania kapitału, podejmowania decyzji inwestycyjnych i realizacji inwestycji,
  • przy negocjacjach umowy inwestycyjnej dotyczącej utworzenia funduszu Arkley Brinc VC w ramach programu Starter FIZ, którego docelowa kapitalizacja wynosi ok 56 mln. zł.
  •  polskiej spółce leasingowej w procesie przejęcia i podziału przez wydzielenie jednego z liderów rynku leasingu pojazdów w Polsce.
  • funduszom venture capital przy transakcjach kapitałowych realizowanych przy wsparciu środków publicznych w ramach programu Bridge Alfa zarządzanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
  •  przy inwestycjach funduszu venture capital realizowanych na rynkach zagranicznych, m.in. w Stanach Zjednoczonych, Austrii oraz Holandii.