Łukasz Łyszczarek

O mnie

Łukasz Łyszczarek jest radcą prawnym specjalizującym się w obsłudze prawnej fuzji i przejęć, inwestycji kapitałowych oraz prawie spółek i rynku kapitałowego. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz Klientów z sektora bankowego, a także w obszarach usług finansowych oraz nowych technologii. Doradza funduszom venture capital i private equity w realizowanych przez nie transakcjach, a także w kwestiach regulacyjnych. Wspiera Klientów, w tym spółki publiczne, w zakresie kształtowania ładu korporacyjnego i optymalizacji struktury organizacyjnej, a także wdrażania programów motywacyjnych i kształtowania strategii wyjścia z inwestycji. Łukasz w swojej praktyce prowadził projekty obejmujące pozyskiwanie finansowania kapitałowego i dłużnego, w tym w ramach prywatnych i publicznych ofert papierów wartościowych, a także procesy sekurytyzacji oraz transakcje przekształcenia, podziału i sprzedaży przedsiębiorstw. Doświadczenie zdobywał współpracując z jedną z bankowych grup kapitałowych, a także w renomowanej, międzynarodowej kancelarii prawnej. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski i Chicago-Kent College of Law oraz podyplomowe studia menedżerskie na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Włada biegle językiem angielskim.

Doświadczenie

W swojej praktyce Łukasz doradzał, między innymi, w następujących transakcjach:

 • wspólnikom spółki GetHero sp. z o.o. w transakcji sprzedaży 100% udziałów w spółce na rzecz międzynarodowej grupy mediowej Webedia.
 • w transakcji sprzedaży większościowego pakietu udziałów spółki z sektora usług kosmetycznych na rzecz międzynarodowego funduszu inwestycyjnego, o wartości ok. 15 mln zł.
 • w procesie pozyskiwania finansowania w ramach ofert prywatnych akcji o wartości ok. 32 mln zł spółki DataWalk S.A. międzynarodowemu dostawcy rozwiązań dla przemysłu spożywczego w nabyciu udziału kontrolnego w polskiej spółce działającej w tym sektorze.
 • polskiej spółce leasingowej w procesie przejęcia i podziału przez wydzielenie jednego z liderów rynku leasingu pojazdów w Polsce, a także w transakcjach pozyskiwania finansowania dłużnego i sprzedaży wierzytelności leasingowych.
 • spółce SumUp w transakcji nabycia 100% udziałów w działającej na rynku e-commerce spółce Shoplo sp. z o.o.
 • w sprzedaży 100% akcji spółki e-Prototypy S.A., działającej w branży druku 3D i rapid prototyping na rzecz jednego ze światowych liderów w tej branży, tj. Materialise NV.
 • światowemu liderowi w branży spożywczej w sprzedaży położonego w Polsce zespołu aktywów.
 • w procesach tworzenia funduszy private equity i venture capital w zakresie (i) ustalania struktury organizacyjnej, (ii) określenia praw i obowiązków partnerów (iii) opracowania procedur pozyskiwania kapitału, podejmowania decyzji inwestycyjnych i realizacji inwestycji.
 • w procesach pozyskiwania finansowania od inwestorów finansowych, m.in. przez spółkę TestArmy Group S.A., Tespack B.V., Scanway sp. z o.o., Apeiron Synthesis S.A., ZMorph S.A., GlucoActive sp. z o.o.
 • międzynarodowemu producentowi systemów okiennych w procesie zbycia udziałów polskiej spółki zależnej w ramach wykupu menedżerskiego (MBO).
 • w ofertach publicznych akcji, w tym realizowanych w modelu crowdfundingu udziałowego.
 • w procesach restrukturyzacji w ramach bankowej grupy kapitałowej.