Marcin Kopacki

O mnie

Marcin Kopacki jest aplikantem adwokackim oraz doktorantem w Zakładzie Postępowania Cywilnego Uniwersytetu Wrocławskiego. Od wielu lat zajmuje się postępowaniem spornym, zarówno przed sądami powszechnymi jak i arbitrażowymi. Jako wieloletni procesualista świadomy jest ryzyk gospodarczych, jakie niesie ze sobą postępowanie sądowe i w swojej praktyce poszukuje sposobów, aby w maksymalnym stopniu zrealizować interesy Klienta, również poprzez zastosowanie alternatywnych metod rozwiązania sporu jak negocjacje czy mediacje. Marcin doświadczenia zawodowe zdobywał pracując w różnego typu kancelariach prawnych, poczynając od małych jednoosobowych kancelarii, poprzez wiodące kancelarie na rynku wrocławskim, jak i pracując w międzynarodowej kancelarii. W trakcie swojego stażu pracował zarówno z małymi przedsiębiorcami jak i podmiotami globalnymi, co zapewnia mu elastyczność w rozumieniu potrzeb Klientów. Na Wydziale Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego Marcin kształci studentów w zakresie postępowania cywilnego oraz egzekucyjnego.

Doświadczenie

W swojej praktyce Marcin:

  • przygotowywał stanowisko strony w zakresie pytania prawnego skierowanego do Sądu Najwyższego,
  • uczestniczył w pracach zespołu przygotowującego stanowisko strony w postępowaniu arbitrażowym dot. postępowanie o kilkanaście milionów złotych,
  • przygotowywał setki pism procesowych na każdym etapie postępowania sądowego,
  • uczestniczył w setkach rozpraw i innych posiedzeń sądowych,
  • zajmował się kompleksową obsługą przedsiębiorców, w tym przygotowywaniem dokumentacji RODO, przygotowywaniem umów, przygotowywaniem opinii procesowych, opinii prawnych oraz przygotowywaniem dokumentów korporacyjnych.