Piotr Lewczuk

O mnie

Piotr Lewczuk jest radcą prawnym specjalizującym się w prawie finansowym i korporacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa bankowego i prawa ubezpieczeniowego gospodarczego. Posiada 10-letnie doświadczenie, związane z obsługą instytucji finansowych, w tym banku. Od 2010 roku zarządzał zespołem obsługującym obszar prawny w działalności bankowej oraz brał udział w szeregu transakcji związanych z pozyskaniem kapitału (w tym oferty publiczne), jak i w doradztwie transakcyjnym związanym z rynkiem kapitałowym (fuzje i przejęcia), polegającym na strukturyzowaniu transakcji, przeprowadzaniu procesów due diligence, przygotowywaniu dokumentów transakcyjnych oraz udziale w negocjacjach. W związku ze swoją aktywnością w obszarze działalności bankowej brał czynny udział przy tworzeniu struktur organizacyjnych banku oraz innych instytucji finansowych. Piotr aktywnie uczestniczył w procesie tworzenia produktów bankowych oraz linii biznesowych, przy uwzględnieniu szeregu aspektów operacyjnych, procesowych. Zajmował się również kompleksowym doradztwem korporacyjnym oraz regulacyjnym z obszaru działalności bankowej i instytucji finansowych. Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie ubezpieczeń gospodarczych organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Obsługę prawną prowadzi w języku polskim i języku angielskim.

Doświadczenie

W swojej praktyce Piotr:

  • brał udział w kilkudziesięciu projektach due diligence podmiotów działających na rynku finansowym i niefinansowym.
  • brał udział w kilkunastu procesach akwizycyjnych z udziałem instytucji finansowej.
  • świadczył kompleksowe doradztwo prawne na rzecz jednego z polskich banków.
  • brał udział w sporządzeniu prospektu emisyjnego i świadczył doradztwo prawne przy dopuszczeniu akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym.
  • brał udział w procesach restrukturyzacji w ramach bankowej grupy kapitałowej.
  • doradzał i nadzorował proces fuzji transgranicznej pomiędzy spółkami mającymi siedziby na terenie UE.
  • brał udział w postępowaniach przed organami administracji, w tym w postępowaniach przed Komisją Nadzoru Finansowego.
  • doradzał prawnie w zakresie realizacji obowiązków informacyjnych spółek giełdowych.