Polityka cookies

Postanowienia ogólne

Administratorem Twoich danych osobowych pozyskanych w serwisie www.llw.law („Serwis”) lub w związku z prowadzonymi rekrutacjami jest spółka Lewczuk Łyszczarek i Wspólnicy S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wałbrzyska 6,8/B8-2, 52-314 Wrocław.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail wro@llw.law lub pisemnie na wskazany wyżej adres siedziby spółki.

Cele i podstawy przetwarzania

Przetwarzamy Twoje dane osobowe pozyskane w Serwisie lub w związku z przesłaniem przez Ciebie aplikacji i w zakresie z nich wynikającym, w celu:

 • wykonania umowy, której jesteś Stroną w związku z korzystaniem z Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”));
 • realizacji Twojej prośby o kontakt i przedstawienia Ci naszej oferty, na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • marketingowym, w szczególności w celu przesyłania newslettera, co jest realizacją naszego prawnie w tym uzasadnionego. Takie informacje przesyłamy oczywiście na podstawie Twojej zgody na komunikację elektroniczną. (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • w celu i w zakresie niezbędnym do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, co jest realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, w przypadku przesłania przez Ciebie aplikacji – na podstawie przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest potrzeba zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji, dane te będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Okres przechowywania danych

Dane pozyskane w celu realizacji Twojej prośby o kontakt będziemy przetwarzać aż do momentu wycofania przez Ciebie zgody na ich przetwarzanie. W przypadku przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych, będziemy je przetwarzać tak długo, aż nie wyrazisz wobec takiego przetwarzania sprzeciwu. Dane niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń związanych z korzystaniem z Serwisu, przechowujemy do czasu przedawnienia tych roszczeń. Dane pozyskane w celach rekrutacyjnych do momentu zakończenia bieżącego procesu rekrutacyjnego. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb prowadzenia procesów rekrutacyjnych w przyszłości, będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody lub do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym wyraziłeś zgodę na takie przetwarzanie, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

Odbiorcy danych

Nie udostępniamy podmiotom trzecim Twoich danych zebranych za pośrednictwem Serwisu, o ile nie otrzymamy na to Twojej zgody, za wyjątkiem sprawdzonych przez nas wykonawców, którym możemy powierzyć Twoje dane w celu zapewnienia obsługi Serwisu, dostawcom usług, księgowych, prawnych, doradczych lub z zakresu rozwiązań IT.

Twoje Prawa

Przysługuje Ci:

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych;
 • prawo do usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
 • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub wyrażonej na potrzeby przyszłych rekrutacji;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, skontaktuj się z nami mailowo na adres wro@plw.legal lub pisemnie na adres siedziby spółki.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy w związku z korzystaniem z Serwisu, realizacji Twojej prośby o kontakt lub otrzymywanie materiałów informacyjnych albo udziału w procesie rekrutacyjnym.

Bezpieczeństwo

W Serwisie wdrożyliśmy rozwiązania zapewniające wysoki poziom ochrony Twoich danych, a systemy IT naszej spółki spełniają wysokie standardy ochrony danych osobowych.

Pliki Cookies

Podczas przeglądania Serwisu, stosownie do udzielonej zgody oraz konfiguracji przeglądarki, na Twoim urządzeniu (urządzeniu końcowym) może zostać zapisany przez nas lub firmę współpracującą (naszego podwykonawcę) jeden lub kilka plików cookie. Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami na temat plików cookie oraz sposobu ich wykorzystywania.

Cookies to małe pliki, które są umieszczone na dysku twardym komputera podczas odwiedzania niektórych stron internetowych. Zawierają one informacje na temat urządzenia i zazwyczaj nie zawierają żadnych danych osobowych. Pliki te nie mogą być wykorzystane do infekowania urządzenia wirusami lub innym złośliwym oprogramowaniem.

W plikach cookies przechowujemy podstawowe, anonimowe informacje o użytkownikach (np. identyfikator) oraz dane służące podniesieniu komfortu korzystania z Serwisu, potrzebne dla optymalizacji i poprawnego wyświetlania treści zawartych na stronach oraz kampanii reklamowych.

Jako użytkownik Serwisu możesz w dowolnej chwili zaprzestać dostarczania tych informacji Serwisowi poprzez wykasowanie plików cookies zapisanych na Twoich urządzeniach końcowych przez Serwis. Aby tego dokonać należy zmienić ustawienia aktualnie używanej przeglądarki internetowej.

Możliwe jest również skonfigurowanie przeglądarki w sposób, który zablokuje instalację plików cookie dla określonych, wybranych przez Ciebie stron internetowych lub dla wszystkich stron. Ustawienia takie spowodują jednak utratę niektórych funkcjonalności Serwisu, które wymagają instalacji plików cookie. Zgodnie z wymogami Prawa Telekomunikacyjnego za potwierdzenie zgody na wykorzystanie plików cookies uznaje się skonfigurowanie przeglądarki pozwalające na instalację plików cookies na komputerze.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności pełni rolę ogólnych warunków umów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w szczególności ze względu na zmianę przepisów prawa, zmianę technologii lub sposobu funkcjonowania Serwisu. Aktualny tekst Polityki Prywatności zawsze znajduje się w Serwisie.

Jeżeli którekolwiek postanowienie Polityki Prywatności zostanie uznane na mocy prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne, pozostałe postanowienia Polityki pozostają w mocy.

Polityka Prywatności podlega i będzie interpretowana zgodnie z przepisami prawa polskiego.