Aktualność

Powrót

Doradzaliśmy Contec S.A. w rundzie inwestycyjnej w wysokości 10 mln €

Mieliśmy przyjemność doradzać Contec, spółce portfelowej Warsaw Equity Group w procesie pozyskania 10 mln EUR od funduszu HiTech ASI zarządzanego przez Vinci S.A., spółkę zależną Bank Gospodarstwa Krajowego oraz dotychczasowego akcjonariusza – Warsaw Equity Group.

Pozyskane środki zostaną przeznaczone na rozbudowę instalacji, co pozwoli na zwiększenie wydajności fabryki Contec.

Dziękujemy za sprawne przygotowanie i przeprowadzenie transakcji zespołom Inwestorów i doradcy prawnemu Vinci Kacper Jędrzejak (SSW Pragmatic Solutions).

Po naszej stronie transakcję prowadził Łukasz Łyszczarek

Więcej informacji: https://lnkd.in/dDyaMTRt