Marta Kaźmierczak

O mnie

Marta Kaźmierczak jest radcą prawnym specjalizującym się prawie własności intelektualnej i prawie umów. Doradza spółkom oferującym rozwiązania IT dla dużych przedsiębiorstw i instytucji publicznych. Dotychczasowa praktyka Marty obejmuje wsparcie dostawców produktów i usług informatycznych w zakresie opracowania, negocjacji i zawierania umów dotyczących wdrożenia i licencjonowania oferowanych rozwiązań, jak również właściwego zabezpieczenia praw własności intelektualnej w umowach z członkami personelu i podwykonawcami. Wspiera klientów w zakresie opracowania dokumentacji produktowej, w tym regulaminów i ogólnych warunków świadczenia usług. Doświadczenie zdobywała m.in. w butikowej kancelarii specjalizującej się w prawie własności intelektualnej oraz pracując w dziale prawnym spółki z branży FMCG o międzynarodowym zasięgu. Marta jest absolwentem Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku prawo oraz dziennikarstwo. W trakcie studiów jako stypendystka programu Erasmus studiowała na Uniwersytecie Lublańskim w Słowenii. Ukończyła także Szkołę Prawa Amerykańskiego organizowaną przez Uniwersytet Wrocławski i Chicago-Kent College of Law oraz Szkołę Praw Własności Intelektualnej prowadzoną przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza, jak również liczne szkolenia w zakresie prawa własności intelektualnej. Doradza klientom w języku polskim i angielskim.

Doświadczenie

W swojej praktyce Marta doradzała, między innymi, w następujących projektach:

  • doradzała podmiotom z branży nowych technologii, m.in. zajmowała się opracowaniem umów dotyczących dystrybucji i utrzymania oprogramowania;
  • sporządzała i analizowała liczne umowy prawnoautorskie (głownie z obszaru sektora IT oraz branży kreatywnej);
  • wspierała klientów w zakresie ochrony i zarządzania portfelem praw własności intelektualnej;
  • zajmowała się opracowaniem dokumentacji produktowej dla międzynarodowego dystrybutora z branży FMCG;
  • doradzała ogólnopolskiej sieci gabinetów kosmetycznych w transakcjach najmu nieruchomości komercyjnych.