Michalina Mikołajczyk

O mnie

Michalina jest absolwentką studiów prawniczych na Wydziale Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego we Wrocławiu. Na co dzień zajmuje się obsługą korporacyjną klientów kancelarii oraz analizą umów w ramach bieżącej działalności.

Doświadczenie

Obszar praktyki Michaliny obejmuje również wspieranie zespołu w przeprowadzaniu kompleksowych badań due diligence, poprzedzających inwestycje kapitałowe, w szczególności w procesach inwestycyjnych w przedsięwzięcia typu startup oraz rozwiązywaniu i zabezpieczaniu wszelkich kwestii wykazanych w ostatecznych raportach z takich analiz. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała jako praktykanta w jednej z wrocławskich kancelarii, specjalizujących się w obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Michalina posługuje się biegle językiem angielskim.